Politika dostave

Proizvod će biti dostavljen u roku od (1-3) dana poslije dobijanja uplate.

Dostavljač će dostaviti stvari u roku od dogovorenog vremena, u skladu sa objavljenim uslovima i listom cijene.

Dostava u Sloveniji je besplatna.

U slučaju slanja proizvoda preko granica, kupac je odgovoran za plaćanje dostave, indirektno i druge poreze i naknade vezane za narudžbu, osim ako nije potvrđeno od MEDIAŠPED d.o.o validno i korektno sa dokazima izuzeća poreza vezanog za naručeni proizvod i na lokaciju na koju je proizvod poslan.