Pogoji poslovanja

Ti pogoji veljajo za vse nakupe izdelkov MEDIAŠPED D.O.O.

PROSIMO, SKRBNO PREBERITE TE POGOJE! VSEBUJEJO VSE POMEMBNE INFORMACIJE O VAŠIH PRAVICAH IN OBVEZNOSTIH, KOT TUDI OMEJITVE IN IZKLJUČITVE.

Ti pogoji prodaje (»Pogodba«) veljajo za nakup izdelkov, programske opreme in/ali storitev ter podpore (skupaj »Izdelek«), ki jih v Republiki Sloveniji prodaja MEDIAŠPED d.o.o.. Ko naročite naš izdelek, se strinjate s temi pogoji. Če ste izdelek že naročili, pa nočete biti več zavezani tej Pogodbi, morate v tem primeru nemudoma bodisi kontaktiratiMEDIAŠPED d.o.o.ali pa izdelek vrniti v skladu s Politiko vračanja MEDIAŠPED d.o.o.. Prosimo, da ukrepate takoj in upoštevate, da te možnosti lahko zahtevajo nekatere dodatne stroške.

SKLENITEV POGODBE

Kupoprodajna pogodba med MEDIAŠPED d.o.o. in kupcem je sklenjena v trenutku, ko MEDIAŠPED d.o.o. kupcu pošlje prvo elektronsko sporočilo o potrditvi prejema naročila . Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako zaMEDIAŠPED d.o.o.kot za kupca. Kot kupec velja oseba s podatki, kot so navedeni ob oddaji naročila. Kasnejše spreminjanje podatkov o kupcu ni mogoče. Pogodba sklenjena med MEDIAŠPED d.o.o. in kupcem se ne sme spreminjati ali dopolnjevati, razen če se s spremembami strinja tako kupec kot MEDIAŠPED d.o.o.. Poleg sklenjene pogodbe, se za vaš nakup uporabljajo tudi pogoji, ki jih vsebujejo drugi MEDIAŠPED d.o.o. dokumenti, na katere se sklicuje ta Pogodba, vključno s Politiko o zasebnosti in Politiko vračanja podjetja MEDIAŠPED d.o.o..

NAROČILO IN CENE

Vse cene so navedene v evrih ter že vsebujejo davek na dodano vrednost - DDV, razen če je izrecno napisano drugače. Stroški dostave niso vključeni v ceno izdelkov.

MEDIAŠPED d.o.o. si prizadeva za sporočanje točnih cen in informacij o izdelku, vendar se kljub skrbnemu ravnanju lahko pojavijo tiskovne napake, napake v ceni ali druge napake. V tem primeru, ali v primeru, da se cena artikla spremeni med obdelavo naročila, bo MEDIAŠPED d.o.o. kupcu omogočil odstop od nakupa brez stroškov.

Prejeto naročilo lahko MEDIAŠPED d.o.o. po lastni presoji prekliče. Če se kupec in MEDIAŠPED d.o.o.ne dogovorita drugače, mora MEDIAŠPED d.o.o. prejeti plačilo preden odpremi prejeto naročilo. MEDIAŠPED d.o.o. lahko obdeluje plačilo celotnega nakupa in odpošlje del plačanega nakupa ločeno.

STVARNA NAPAKA

Pravice iz naslova stvarne napake pripadajo le potrošnikom v smislu Zakon o varstvu potrošnikov (fizična oseba, ki pridobi izdelek za namene izven svoje pridobitne dejavnosti). Kadar kupec ne nastopa v vlogi potrošnika, kot je opredeljeno, se izdelki prodajajo »kot so«.

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančno opisati napako in prodajalcu omogočiti, da izdelek pregleda.

Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na izdelku, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bil izročen. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.

Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:

• odpravi napako na Izdelku ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali

• izdelek z napako zamenja z novim brezhibnim ali

• vrne plačani znesek.

Napaka je stvarna, kadar

• izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet

• izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana

• izdelek nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane

• je prodajalec izročil izdelek, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Primernost izdelka se preverja v primerjavi z drugim, brezhibnim artiklom enake vrste, hkrati pa tudi z izjavami proizvajalca oziroma navedbami na samem artiklu.

Uveljavljanje stvarne napake

Potrošnik mora MEDIAŠPED d.o.o. o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom le-te obvestiti v zakonsko določenem roku in nam hkrati omogočiti pregled artikla.

Pravico do uveljavljanja stvarne napake na izdelku natančneje ureja Zakon o varstvu potrošnikov.

GARANCIJA IN PODPORA STRANKAM

Izdelki imajo garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu ali na računu. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil na garancijskem listu ter ob predložitvi računa. Garancijski roki so navedeni na garancijskih listih ali na računu.

Informacija o garanciji je navedena tudi na strani s predstavitvijo artikla. Če informacije o garanciji ni, artikel nima garancije ali pa podatek v tem trenutku ni znan. V slednjem primeru lahko kupec kontaktira MEDIAŠPED d.o.o., ki bo zagotovil ažurno informacijo.

STORITVE

Poleg teh Pogojev prodaje vam MEDIAŠPED d.o.o. in/ali vaš tretji ponudnik storitev lahko zagotovi storitve in podporo v skladu z drugimi veljavnimi sporazumi o storitvah. Če ste kupili storitveno ponudbo, prosimo preberite veljavno pogodbo o storitvi, saj vsebuje pomembne pravice in omejitve.

TELEFONSKE KOMUNIKACIJE

Telefonsko komuniciranje z nami, vključno s klici in pogovori s katerim od naših zastopnikov ali neodvisnih izvajalcev, se rutinsko spremlja in/ali posname. Izrecno soglašate v vašem imenu in v imenu drugih uporabnikov vaše telefonske številke, da se klici lahko spremljajo ali posnamejo.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

MEDIAŠPED d.o.o.ne prevzema odgovornosti, ki bi presegala pravna sredstva določena v tem sporazumu ali zakonu o varstvu potrošnikov, vključno vendar ne zgolj omejeno na vsakršno odgovornost za izgubljen dobiček, izgubo poslov ali za izgubljene ali poškodovane podatke ali programsko opremo, ali za zagotovitev storitev ali podpore. razen kadar je izrecno določeno v tem sporazumu.

Kupec je dolžan shraniti vse obstoječe podatke, programsko opremo in programe pred uporabo storitev ali podpore (vključno s telefonsko podporo). MEDIAŠPED d.o.o.in/ali vaš tretji ponudnik storitev nista odgovorna za izgubo ali povrnitev podatkov ali programov, ali za izgubo uporabe sistema (sistemov), ki bi izhajala iz storitev ali podpore ali katerega koli dejanja ali opustitve dejanja, vključno z malomarnostjo MEDIAŠPED d.o.o. ali tretjega ponudnika storitev.

PREPOVED NADALJNJE PRODAJE

Vaš nakup je za lastno uporabo, ne za nadaljnjo komercialno prodajo ali izvoz.

VELJAVNA ZAKONODAJA IN REŠEVANJE SPOROV

Ti PU in vsi povezani Pogoji in usmeritve ter tudi vsi ločeni sporazumi, s katerimi vam MEDIAŠPED D.O.O. zagotavlja storitve se razlaga v skladu z zakoni Republike Slovenije. MEDIAŠPED D.O.O.E si prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno, v kolikor pa to ne bo možno, bo za reševanje teh sporov pristojno sodišče v Kopru.

MEDIAŠPED D.O.O. skladno z zakonskimi normativi ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

MEDIAŠPED D.O.O. kot ponudnik blaga in storitev, ki se ukvarja s spletno trgovino na območju Slovenije, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom na elektronski povezavi http://ec.europa.eu/odr.

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.